SWEA North Carolina

Välkommen till SWEA North Carolina

SWEA NC är mötesplatsen för svensktalande kvinnor bosatta i Charlotte, Raleigh, Greensboro & Boone. Vi hälsar nya medlemmar, idéer och uppslag om framtida aktiviteter, varmt välkomna!