North Carolina

SWEA North Carolina

from mountains…

SWEA North Carolina

to beaches…

SWEA North Carolina

Välkommen till SWEA North Carolina

SWEA NC är mötesplatsen för svensktalande kvinnor bosatta i Charlotte, Raleigh, Greensboro & Boone. Vi hälsar nya medlemmar, idéer och uppslag om framtida aktiviteter, varmt välkomna!

SWEA North Carolina
Om oss

Vår historia

SWEA är en global organisation med ett unikt internationellt nätverk för svenskor och svensktalande kvinnor som är, eller har varit, bosatta utomlands. SWEA finns på alla kontinenter i 77 avdelningar.

Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung, och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen.

SWEA ger stöd vid utflyttning och flytt mellan länder, samt välkomnar och stöttar vid återkomsten till Sverige.

SWEA är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.