North Carolina

Medlemskap

Är du kvinna, talar svenska, och bor i North Carolina? Då är du hjärtligt välkommen att bli medlem i SWEA North Carolina! Vi är redan över 200 medlemmar, ett fantastiskt nätverk av kvinnor i alla åldrar som i SWEAs anda sprider positiva vibbar med många gemensamma aktiviteter, allt från fika med intressanta föredrag till sport och kultur.

Dags att förnya ditt medlemskap? Klicka här.

Varmt välkommen till SWEA North Carolina!

Lokala Medlemsförmåner SWEA North Carolina

Förutom de medlemsförmåner som SWEA erbjuder alla våra medlemmar så har även de lokala avdelningarna sina egna lokala förmåner. För att ta del av dessa lokala förmåner ska man kunna visa upp giltigt medlemskort. För att få mer information kring förmånerna, kontakta Marie Schyberg som är Medlemsansvarig via email på membersweanc@hotmail.com.

Frågor gällande medlemskap

Vilka kan bli medlemmar i SWEA North Carolina?

För att bli SWEA-medlem måste du bo eller ha bott utomlands under en längre period. Dessutom måste du vara:

  • Svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
  • Kvinna över 18 år
  • Villig att verka för SWEAs ändamål
  • På orten bosatt — d.v.s. ha din bostad inom avdelningens geografiska område

Vad kostar det att vara medlem i swea North Carolina?

Medlemskap gäller per kalenderår, 1 jan – 31 dec. De allra flesta av oss betalar full avgift, $45 men det finns tre undantag:

  • Yngre än 25 år eller studerande, au-pair betalar $25
  • Nytt medlemskap efter 1 september betalar $25 (gäller endast dig som ej tidigare varit medlem i SWEA)
  • Portomedlem – SWEA medlem på annan ort som vill vara med på utskick och information från SWEA North Carolina betalar $10.