SWEA North Carolina

Stipendium SWEA NC

 

Scholarship Guidelines in English

SWEA, Swedish Women’s Educational Association, är en global ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.

Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både träffpunkt och skyddsnät med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige.

SWEAs syfte är att värna om det svenska språket, stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga kontakter samt etablera nätverk Sweor emellan världen över. SWEA stöder utbildning genom stipendier samt olika projekt med svensk anknytning.

SWEA startades 1979 i Los Angeles av Agneta Nilsson. Idag har SWEA ca 8.000 medlemmar, i ca 80 lokalföreningar i ett 40-tal länder. SWEA North Carolina startades 1997 och har idag ca. 80 medlemmar.

Stipendier: Varje år delar SWEA North Carolina ut ett eller flera stipendier. Stipendierna brukar uppgå till $1.000. Stipendiaterna förbinder sig att avlämna rapport enligt överenskommelse med SWEA NC.

Riktlinjer för Stipendium – SWEA North Carolina

Mål: Att dela ut minst ett stipendium per år

Stipendiets ändamål: Är främst att stödja eller möjliggöra för någon person eller organisation att studera eller på annat sätt sprida kunskap om svensk kultur, tradition, språk, historia, eller samhällsliv.  I andra hand, att uppmuntra alla slags utbyten mellan Sverige och North Carolina av forskare och studerande i andra ämnesområden

Riktlinjer: Stipendiegruppen utformar årligen ansökningshandlingar och följebrev samt arbetar kontinuerligt för att förbättra spridningen av dessa så att så många som möjligt får kännedom om stipendiet.

Kommittén beslutar tillsammans med styrelsen från år till år om stipendiets storlek och när ansökningshandlingarna skall vara SWEA NC tillhanda. Styrelsen utser stipendiat/er på förslag av kommittén.

Ansökningar uppmuntras och tas emot under hela året, februari-maj och augusti-november.

Sökande skall:

  • Ha anknytning till North Carolina och Sverige
  • Ha konkreta planer för hur stipendiet skall användas
  • Ha kontakt med universitet, institution eller organisation som ska besökas eller där studier skall bedrivas
  • Förplikta sig att avlämna rapport om hur stipendiet har använts, till exempel genom att hålla föredrag för SWEA NC eller genom att skriva en rapport/artikel.
  • Både män och kvinnor uppmuntras ansöka.

Du kan nedan läsa rapporter från våra stipendiater:

För mer information, kontakta: scholarshipsweanc(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com

OBS! Om man väljer att fylla i ansökan i PDF, går det inte att spara uppgifterna, utan man måste då trycka ansökan och posta den till SWEA NC (Be att få postadressen genom att kontakta oss via scholarshipsweanc(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com). Alternativt kan man fylla i ansökan i MS Word och skicka den via email till oss.