SWEA Bus

Har du små barn som försöker lära sig svenska? Vår SWEA Bus avdelning anordnar lekträffar, spännande aktiviteter, och firar svenska helgdagar och för vidare svenska traditioner till våra barn i alla åldrar.
Kontakta Sabina Otienburu för mer information via sabina.dahlstrom@gmail.com