SWEA North Carolina

Medlemsansökan Ny Medlem

Ansökan om medlemskap i SWEA North Carolina

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål samt vara bosatt i området.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER