North Carolina

Förnya medlemskap

För att förnya ditt medlemskap behöver du fylla i förnyelseblanketten här. Det ger dig samtidigt en möjlighet att uppdatera din adress, telefonnumber, och e-post address.

Medlemsavgift
Medlemskapet sträcker sig över ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december och kostar $45.00 per år. Är du helt ny SWEA-medlem, under 25 år eller heltidsstuderande betalar du $25.00. Du kan även vara portomedlem och får då all information från SWEA North Carolina som skickas ut till medlemmarna och betalar då $25.00  (OBS: man måste vara fullvärdig medlem i en annan avdelning för att kunna bli portomedlem i en avdelning).

Betala Medlemsavgift

Efter din ansökan är inskickad och godkänd, kan du betala via ditt välkomst email eller på följande sätt:

  • PayPal, välj “Ny Medlem” eller “Förnya”.
  • Zelle, använd din bank app eller online banking och skicka betalningen till treasurersweanc@hotmail.com.
  • Kontanter / Check, kom till ett av våra event och betala på plats eller skicka en check till Anett Carlberg, 1021 Greenwich Park Dr, Indian Trail, NC 28079.